N.F.S. Grundtvig

N.F.S. Grundtvig

N.F.S. Grundtvig


Nikolai Frederik Severin Grundtvig (8. september 1783 i Udby ved Vordingborg – 2. september 1872 i København) var en dansk forfatter, teolog, digter (særligt kendt som salmedigter), filosof, historiker, præst ved Vartov i København, titulærbiskop, filolog, skolemand og politiker. Han lægger navn til Grundtvigianismen og var initiativtager til folkehøjskolen. Grundtvig er den hyppigst repræsenterede digter i Den Danske Salmebog og er en institution i dansk ånds- og samfundsliv. (Kilde: Wikipedia)

Indholdsfortegnelse

1 Salmer

1.1 Blomstre som en Rosen-Gaard

1.2 Der sad en Jomfru i Nazaret

1.3 Der stander et Træ i vor Guds Paradis

1.4 Gak under Jesu Kors at staa

1.5 Herren opstaar, og Hans Fiender adspredes

1.6 Herren strækker ud sin Arm

1.7 Hil dig, Frelser og Forsoner!

1.8 Hvad har Kirken her tilbage

1.9 I Begyndelsen var Ordet

1.10 I Dag sukker Helved og klager

1.11 I de gyldne Himmel-Sale

1.12 I Graven laae den Herre Christ

1.13 Israel! paa dine Høie

1.14 Jesus Christ! Du gav mig Livet

1.15 Jesus, Moses og Elias

1.16 Lilje guul, hvad vil du her?

1.17 Lover Herren, for Han er god

1.18 Med sin Alabaster-Krukke

1.19 Min Sjæl og Aand! opsving du dig

1.20 Fra Afguders Altre slog Røgen i Sky

1.21 Abraham sad i Mamre-Lund

1.22 Der kom et Bud fra Himmerig

1.23 Esau var en Skytte vild

1.24 Op ad Bjerg og ned i Dal

1.25 Som Ørnen sidder paa høien Hald

1.26 Der toner et Kvad over Tidens Hav

1.27 Et Paradis var Gosen

1.28 Pharao sidder i Høielofts-Sal

1.29 Herren, som raader i Himmerig

1.30 Kain pløied rask i Vaar

1.31 I Østen ligger en gammel By

1.32 Velkommen igien, Guds Engle smaa

1.33 Vor Fader god i Himmerig

1.34 Vor Frelser opstod fra de Døde

1.35 Herre Jesu Christ!

1.36 Sov sødt Barnlille

1.37 Nu falmer Skoven trindt om Land

1.38 Herodes! hvi saa ræd og grum

1.39 Huset, som Gud har bygt

1.40 Vær velkommen Herrens Aar … Julenat

1.41 Herre! med dit Skaberværk

1.42 Vær Velkommen Herrens Aar … Sandheds Gud

1.43 Der var en Kæmpe stor og stærk

1.44 Morgenstund Har Guld i Mund

1.45 O Christelighed! Du skiænker vort Hjerte

1.46 Hver en Prophet til Folket sit

1.47 Ved den Opstandnes tomme Grav

1.48 Ulve i Faare-Klæder ei

1.49 Der laa en Stad paa Marken

1.50 Josva gik i Palmelunden

1.51 Der var en Kæmpe over Kæmper alle

1.52 Libanons de høie Cedre

1.53 Vor Gud og Fader i det Høie

1.54 Som tørstige Hjort monne skrige

1.55 O, deilige Land

1.56 I Dommertiden i Bethlehem

1.57 Det var saa stille ved Midjenat

1.58 Israels Hæder

1.59 Der kom tre svare Hungers-Aar

1.60 Jeg drømte en Drøm

1.61 Der var en gammel Præste-Søn

1.62 Frelseren i sin Moders By

1.63 Der vandred en Yngling saa tankefuld

1.64 Der sad en Fisker saa tankefuld

1.65 Paa Hedenskabets Grændser

1.66 Lille Guds Barn! hvad skader dig

1.67 Himmeriges Poder smaa

1.68 Herlig var Guds Gave

1.69 Let er min Byrde

1.70 Herre! havde du ei gjort

1.71 I Gethsemane Lyst-Haven

1.72 Tro og Haab og Kiærlighed

1.73 Den første Konge i Jøde-Land

1.74 Døberen hist ved Jordans Flod