Johan Ludvig Heiberg

Johan Ludvig Heiberg

Johan Ludvig Heiberg

Johan Ludvig Heiberg (14. december 1791 i København – 25. august 1860 på Bonderup ved Ringsted) var en dansk dramatiker, indflydelsesrig kritiker og chef for Det kongelige Teater 1849–1856. Heiberg skrev i 1828 Elverhøi.

Johan Ludvig var eneste barn af Peter Andreas Heiberg og Thomasine Christine født Buntzen. Han blev født i København “hin navnkundige Dag,” siger han i sit latinske Vita i anledning af doktordisputatsen, “paa hvilken den berømte Mand, hvis Navn staar øverst blandt alle de glimrende Navne, vort Fædreland kan glæde sig ved, Tycho Brahe, Danmarks og Verdens Lys, fødtes”.

Johan Ludvig Heibergs skuespil findes bevaret i Dramatisk Bibliotek på Det Kongelige Bibliotek.

Indholdsfortegnelse

1 Digte

1.1 Foraar om vinteren

1.2 Til lærken

1.3 Aftenvandring

1.4 Panisk skræk

1.5 Vaaren og freden

1.6 Efteraarsfølelse

1.7 I et exemplar af min psyche

1.8 Den 9de november 1811

1.9 Hjemkomst

1.10 Himmelsk kjærlighed

1.11 Hvad er elskov?

1.12 Uranienborg

1.13 Tycho brahes farvel

1.14 Fiskersang

1.15 Liden kirsten