Thomas Hardy

Thomas Hardy

Thomas Hardy


Thomas Hardy (2. juni 1840 nær Dorchester i Dorsetshire – 11. januar 1928) var en britisk forfatter.
Hardy er naturalist i Georg Brandes’ forstand. Den som oftest tragiske handling i hans bøger, der er påvirket af Walter Scott og foregriber D.H. Lawrence, udspiller sig på baggrund af naturen og landskabet, der ofte antager symbolsk karakter. De foregår alle i Wessex, hans betegnelse for det sydvestlige England, som han tilhørte. Romanerne er af vekslende kvalitet, men de bedste af dem hører til 1800-t.s betydeligste. Dette gælder således Far from the Madding Crowd (1874, på dansk Fjernt fra Verdens Vrimmel, 1943 og filmatiseret 1967 af John Schlesinger) og The Mayor of Casterbridge (1886, på dansk Borgmesteren, 1931), der er en klassisk tragedie i romanform. Til hovedværkerne hører også hans to sidste romaner, Tess of the D’Urbervilles (1891, filmatiseret i 1979 af Roman Polanski), der forholder sig kritisk til begreber som renhed og adelskab, og Jude the Obscure (1895, på dansk Jude Fawley, 1926 og filmatiseret i 1996 af Michael Winterbottom), der bl.a. skildrer en fattig ung mands forgæves forsøg på at få en uddannelse, og som tegner et fascinerende portræt af en “ny kvinde”, Sue Brideshead, en af periodens feministiske pionerer. Af Hardys noveller kan fremhæves samlingen Wessex Tales (1888).

Den fjendtlige modtagelse af de to sidste romaner, der blev undsagt som umoralske, og som nok også vakte anstød pga. deres særdeles kritiske holdning til den herskende klasse og dens normer, fik Hardy til at opgive prosaen til fordel for poesien, som han altid havde betragtet som sit egentlige kald. The Dynasts (1904-08), hvis kvalitet er omstridt, er et dramatisk-episk digt om Napoleonskrigene. Hans kortere digte blev modtaget med relativ ligegyldighed, da de udkom — mange af dem længe efter, at de var skrevet — men har med rette vundet stigende anerkendelse i løbet af 1900-t. En del af dem skildrer Wessex og dets mennesker, men mange er yderst personlige, præget af en intens bitterhed over tilværelsens ubarmhjertighed over for den enkelte. Grundtonen er dybt pessimistisk, formen ofte strofisk med prosanære, vægtige rytmer. Man har kritiseret digtene for at være umelodiske og romanernes handling for at være usandsynlig. Om det sidste sagde Hardy selv, at det ikke gjorde noget, at der forekom usandsynlige begivenheder i en roman, blot personernes reaktion på dem var naturlig; og digtene har både ved deres form og deres indhold, hvoraf særlig må fremhæves analysen af forholdet mellem mand og kvinde i den moderne verden, vist sig at være forud for deres tid. Hardy fremstår i dag trods sine særheder og en vis ujævnhed i kvaliteten som en af sin tids betydeligste lyrikere og prosaister. (Kilde: Wikipedia)

Indholdsfortegnelse

1 Digte

1.1 The temporary the all

1.2 Amabel

1.3 Hap

1.4 “In vision I roamed” to –

1.5 At a bridal to –

1.6 Postponement

1.7 A confession to a friend in trouble

1.8 Neutral tones

1.9 She at his funeral

1.10 Her initials

1.11 Her dilemma (in —- church)

1.12 Revulsion

1.13 She, to him—I

1.14 She, to him—II

1.15 She, to him—III

1.16 She, to him—IV

1.17 Ditty (E. L G.)

1.18 The sergeant’s song

1.19 Valenciennes

1.20 San Sebastian

1.21 The stranger’s song

1.22 The Burghers

1.23 Leipzig

1.24 The peasant’s confession

1.25 The alarm

1.26 Her death and after

1.27 The dance at the phoenix

1.28 The Casterbridge captains

1.29 A sign-seeker

1.30 My Cicely

1.31 Her immortality

1.32 The ivy-wife

1.33 A meeting with despair

1.34 Unknowing

1.35 Friends beyond

1.36 To outer nature

1.37 Thoughts of Phena at news of her death

1.38 Middle-age enthusiasms

1.39 In a wood

1.40 To a lady offended by a book of the writer’s

1.41 To an orphan child a whimsey

1.42 Nature’s questioning

1.43 The impercipient

1.44 At an inn

1.45 The slow nature

1.46 In a eweleaze near weatherbury

1.47 The fire at tranter sweatley’s

1.48 Heiress and architect for A. W. B.

1.49 The two men

1.50 Lines

1.51 I look into my glass

1.52 A reverie

1.53 Embarcation

1.54 Departure

1.55 The colonel’s soliloquy

1.56 A Christmas ghost-story

1.57 The dead drummer

1.58 The souls of the slain

1.59 The sick god

1.60 Genoa and the Mediterranean

1.61 Shelley’s skylark

1.62 Rome: on the palatine

1.63 Rome the Vatican—Sala delle muse

1.64 To the Matterhorn

1.65 On an invitation to the United States

1.66 The mother mourns

1.67 “I said to love”

1.68 A commonplace day

1.69 At a lunar eclipse

1.70 To life

1.71 Doom and she

1.72 God-forgotten

1.73 To an unborn pauper child

1.74 The caged thrush freed and home again